PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"option" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

option rzeczownik

rzeczownik + option
Kolokacji: 126
stock option • treatment option • search option • policy option • career option • dining option • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. stock option = prawo wykupu akcji po określonej cenie stock option
3. search option = poszukiwania opcja search option
4. policy option = wariant strategiczny policy option
5. career option = opcja zawodowa career option
6. dining option = podejmując obiadem opcję dining option
7. contract option = opcja kontraktowa contract option
8. payment option = opcja zapłaty payment option
9. investment option = opcja inwestycyjna investment option
11. menu option = opcja menu menu option
14. navigation option = opcja nawigacji navigation option
15. configuration option = opcja konfiguracji configuration option
16. call option = opcja kupna call option
17. club option = klubu opcja club option
18. housing option = opcja mieszkaniowa housing option
19. accommodation option = opcja zakwaterowanie accommodation option
option + rzeczownik
Kolokacji: 30
option year • Chicago Board Options Exchange • options contract • option package • option grant • ...
option + czasownik
Kolokacji: 47
option includes • search option chooses • option allows • option exists • option expires • ...
czasownik + option
Kolokacji: 90
explore options • discuss options • option granted • provide options • include options • use options • consider one's options • ...
przymiotnik + option
Kolokacji: 171
only option • best option • available option • viable option • better option • cheap option • military option • different option • ...
przyimek + option
Kolokacji: 19
of options • about one's options • for options • on options • at options • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.