"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open czasownik

open + rzeczownik
Kolokacji: 269
open fire • open negotiations • open day • open talks • open one's eyes • open one's mouth • open one's markets • open one's hand • ...
czasownik + open
Kolokacji: 63
begin opening • scheduled to open • plan to open • try to open • expected to open • decide to open • begin to open • hope to open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. begin opening = zacznij rozpoczynać się begin opening
2. scheduled to open = zaplanowany otworzyć scheduled to open
4. try to open = spróbuj otworzyć try to open
6. decide to open = zdecyduj się otworzyć decide to open
7. begin to open = zacznij rozpoczynać się begin to open
8. set to open = zadany by otworzyć set to open
9. start to open = zacznij otwierać start to open
10. hope to open = miej nadzieję otworzyć hope to open
11. want to open = chciej otworzyć want to open
12. go to open = idź do otwierać go to open
13. allow to open = pozwól otworzyć allow to open
14. need to open = potrzebuj otworzyć need to open
15. use to open = użyj by otworzyć use to open
16. wait to open = poczekaj by otworzyć wait to open
17. prepare to open = przygotuj się by otworzyć prepare to open
18. refuse to open = odmów otwarcia refuse to open
19. start opening = otwarcie początku start opening
20. force to open = siła otworzyć force to open
21. agree to open = zgódź się otworzyć agree to open
22. manage to open = daj sobie radę z otwarciem manage to open
23. ask to open = poproś by otworzyć ask to open
open + przyimek
Kolokacji: 73
open up • open onto • open until • open out • open to • ...
open + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
officially opened • open wide • formally opened • slowly open • newly open • open daily • suddenly open • fully open • finally open • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.