BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"offset" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

offset czasownik

offset + rzeczownik
Kolokacji: 13
offset the cost • offset the loss • offset gains • offset income • offset expenses • ...
offset + przyimek
Kolokacji: 10
offset from • offset by • offset with • offset in • offset to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. offset from = równoważyć z offset from
2. offset by = zrównoważ offset by
3. offset with = równoważyć z offset with
4. offset in = równoważyć w offset in
5. offset to = równoważyć aby offset to
6. offset on = równoważyć na offset on
7. offset for = równoważyć dla offset for
8. offset against = równoważyć przeciwko offset against
offset + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
partly offset • partially offset • slightly offset • largely offset • somewhat offset • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.