GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"message" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

message rzeczownik

rzeczownik + message
Kolokacji: 70
text message • telephone message • phone message • error message • Union Message • E-mail message • radio message • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. text message = wiadomość SMS, SMS text message
2. telephone message = wiadomość telefoniczna telephone message
  • A telephone message left at the board president's home was not returned.
  • There were a couple of telephone messages from women on the table.
  • He did not return a telephone message left with his secretary.
  • A telephone message left for the head of the office was not returned.
  • He did not return several telephone messages left last week.
  • He did not return telephone messages left with a family member today.
  • He did not return several telephone messages left at his office.
  • She did not return a telephone message left at her home.
  • I've got to run into the office and send a telephone message.
  • A telephone message left for hospital officials was not returned.
3. phone message = wiadomość telefoniczna phone message
4. Union Message = Unia Wiadomość Union Message
5. error message = wiadomość o błędzie, komunikat o błędzie error message
6. E-mail message = Wiadomość emailowa E-mail message
7. radio message = wiadomość radiowa radio message
8. voice message = wiadomość głosu voice message
9. email message = wiadomość e-mailowa email message
10. video message = wiadomość na wideo video message
11. message of hope = wiadomość nadziei message of hope
12. warning message = komunikat ostrzegawczy warning message
13. SMS message = Wiadomość SMS SMS message
14. Gospel message = Wiadomość gospel Gospel message
15. Christmas message = Wiadomość świąteczna Christmas message
16. campaign message = przesłanie kampanii campaign message
17. veto message = oficjalne uzasadnienie prezydenckiego weta veto message
18. marketing message = wiadomość marketingowa marketing message
19. mail message = przesyłka pocztowa mail message
message + rzeczownik
Kolokacji: 31
message board • British Airways message error • message error • message service • message light • ...
message + czasownik
Kolokacji: 106
message appears • message comes • message leaves • message gets • message says • message goes • message reaches • ...
czasownik + message
Kolokacji: 91
transmit messages • return messages • get out one's message • exchange messages • include messages • send with a message • ...
przymiotnik + message
Kolokacji: 322
clear message • strong message • wrong message • urgent message • secret message • mixed message • simple message • ...
przyimek + message
Kolokacji: 19
of messages • through messages • by messages • to messages • for messages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.