"learner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

learner rzeczownik

learner + czasownik
Kolokacji: 7
learner learns • learner uses • learner needs • learner develops • learner acquires • ...
czasownik + learner
Kolokacji: 4
help learners • provide learners • teach learners • assist learners
przymiotnik + learner
Kolokacji: 20
quick learner • slow learner • fast learner • lifelong learner • young learner • ...
przyimek + learner
Kolokacji: 6
for learners • of learners • to learners • with learners • among learners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.