KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"knit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

knit czasownik

knit + rzeczownik
Kolokacji: 11
knit one's brows • knit needles • knit sweaters • knit caps • knit socks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) brow, pattern, circle
Kolokacji: 3
2. knit patterns = wzory trykotu knit patterns
3. knit circles = koła trykotu knit circles
(3) sock, stocking
Kolokacji: 2
(4) shirt, scarf
Kolokacji: 2
knit + przyimek
Kolokacji: 11
knit in • knit into • knit with • knit for • knit up • ...
knit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
tightly knit • knit together • closely knit • loosely knit

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.