"killer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

killer rzeczownik

rzeczownik + killer
Kolokacji: 32
pain killer • contract killer • child killer • cop killer • weed killer • ...
killer + rzeczownik
Kolokacji: 41
killer whale • killer instinct • killer pain • killer bee • killer cell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
  • "And I would have to say our killer instinct is very high right now."
  • She has the ability to sense another person's killer instinct.
  • For the first time I heard real killer instinct in his voice.
  • "Going into the end of the season, we had a killer instinct on the road."
  • And I don't doubt your killer instinct for a second.
  • When we have that killer instinct, it's like night and day.
  • But I do have friends who make me feel guilty about my killer instinct.
  • "That woman didn't seem to have the killer instinct about training," I said.
  • Ultimately, his lack of a killer instinct makes all the difference.
  • I'm a competitive person and my killer instinct is still there.
3. killer pain = zabójczy ból killer pain
4. killer bee = zafrykanizowana pszczoła miodna (krzyżówka pszczoły miodnej i pszczoły afrykańskiej) killer bee
5. killer cell = komórka NK (naturalna komórka cytotoksyczna), krwinka biała o działaniu cytotoksycznym killer cell
6. killer app = udany program użytkowy, udany produkt killer app
killer + czasownik
Kolokacji: 59
killer uses • killer takes • killer leaves • killer comes • killer knows • ...
czasownik + killer
Kolokacji: 14
killer known • catch the killer • find the killer • pursue a killer • killer named • ...
przymiotnik + killer
Kolokacji: 78
serial killer • real killer • professional killer • cold-blooded killer • would-be killer • ...
przyimek + killer
Kolokacji: 10
with a killer • for the killer • about a killer • to the killer • of a killer • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.