BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"inside" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inside przymiotnik

inside + rzeczownik
Kolokacji: 67
inside pocket • inside track • inside wall • inside information • inside joke • inside story • inside job • inside look • inside edge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. inside pocket = wewnątrz kieszeni inside pocket
2. inside track = tor wewnętrzny (na bieżni) inside track
3. inside wall = wewnątrz ściany inside wall
  • They started down another hall, which was faced with glass on the inside wall.
  • A button on the inside wall caused it to close again.
  • Set into the inside wall was something that had to be a door.
  • He looked back at the stack against the inside wall of the truck.
  • Other doors opened off it, but they were on an inside wall.
  • There was a dark form against the inside wall of the passage.
  • It continued to slide for another 360 feet and came to rest along the inside wall.
  • "I saw the inside walls of the building that's coming down below my office today," she wrote in another article.
  • In the end I installed the red telephone on the inside wall of the chair.
  • What if we knocked out the inside walls here on the ground level?
4. inside information = wiadomość z pierwszej ręki inside information
5. inside joke = żart środowiskowy (rozumiany tylko przez określoną grupę) inside joke
6. inside story = fakty znane tylko osobom wtajemniczonym w sprawę inside story
7. inside job = przestępstwo popełnione przez kogoś z wewnątrz inside job
8. inside look = wewnątrz spojrzenia inside look
9. inside edge = wewnątrz brzegu inside edge
10. inside cover = wewnątrz nakrycia inside cover
11. inside linebacker = wewnętrzna obrona linii (w polu gry futbolu amerykańskiego) inside linebacker
12. inside surface = wewnątrz powierzchni inside surface
13. inside corner = w kącie inside corner
14. inside page = strona wewnętrzna inside page
15. inside game = wewnątrz gry inside game
16. inside knowledge = wewnątrz wiedzy inside knowledge
17. inside fastball = wewnątrz fastball inside fastball

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.