"infant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

infant rzeczownik

infant + rzeczownik
Kolokacji: 44
infant mortality • infant daughter • infant mortality rate • infant Jesus • infant death • infant school • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. infant daughter = mała córeczka (niemowlę) infant daughter
3. infant mortality rate = wskaźnik umieralności noworodków infant mortality rate
4. infant Jesus = dzieciątko Jezus infant Jesus
5. infant death = dziecięca śmierć infant death
6. infant school = szkoła dla dzieci od 4 do 8 lat infant school
7. infant death syndrome = dziecięcy zespół śmierci infant death syndrome
9. infant son = syn w wieku niemowlęcym infant son
11. infant child = dziecięce dziecko infant child
infant + czasownik
Kolokacji: 25
infant dies • infant develops • infant receives • infant suffers • infant begins • ...
czasownik + infant
Kolokacji: 13
infant born • exceed several Infants • harm a nursing infant • treat infants • protect infants • ...
przymiotnik + infant
Kolokacji: 39
newborn infant • premature infant • human infant • young infant • old infant • ...
przyimek + infant
Kolokacji: 13
for infants • of infants • with infants • per infant • in infants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.