ANGIELSKI NA WIOSNĘ -40%!Ostatnie dni promocji na kurs eTutor angielski.Sprawdź

"giant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

giant przymiotnik

giant + rzeczownik
Kolokacji: 483
giant step • giant screen • giant slalom • giant tree • giant company • giant star • giant hand • giant leap • giant robot • giant panda • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. giant step = ważny krok, postęp giant step
2. giant screen = telebim giant screen
4. giant tree = olbrzymie drzewo giant tree
5. giant company = olbrzymia spółka giant company
6. giant hand = olbrzymia ręka giant hand
7. giant star = olbrzym (o gwieździe) giant star
8. giant leap = olbrzymi skok giant leap
9. giant robot = olbrzymi robot giant robot
11. giant spider = olbrzymi pająk giant spider
12. giant corporation = olbrzymia korporacja giant corporation
13. giant planet = gazowy olbrzym, planeta olbrzym giant planet
14. giant monster = olbrzymi potwór giant monster
15. giant squid = kałamarnica olbrzymia, kalmarzec giant squid
16. giant bird = olbrzymi ptak giant bird
17. giant statue = olbrzymi posąg giant statue
18. giant creature = olbrzymia istota żywa giant creature
19. giant ship = olbrzymi statek giant ship
20. giant wave = olbrzymia fala giant wave
21. giant machine = olbrzymia maszyna giant machine
22. giant rat = olbrzymi szczur giant rat
23. giant snake = olbrzymi wąż giant snake
24. giant insect = olbrzymi owad giant insect
25. giant figure = olbrzymia figura giant figure
26. giant wheel = olbrzymie koło giant wheel
27. giant tortoise = żółw lądowy z rodzaju Geochelone giant tortoise
28. giant turtle = olbrzymi żółw giant turtle
29. giant stride = olbrzymi krok giant stride
30. giant ball = olbrzymia piłka giant ball
31. giant Sequoia = mamutowiec olbrzymi giant Sequoia
32. giant clam = przydacznia olbrzymia (największy małż świata) giant clam
33. giant worm = olbrzymi robak giant worm
34. giant head = olbrzymia głowa giant head
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 113

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.