BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"format" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

format rzeczownik

rzeczownik + format
Kolokacji: 160
file format • PDF format • radio format • CD format • DVD format • music format • rock format • country format • video format • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. file format = format pliku file format
2. PDF format = Format PDF PDF format
3. radio format = format radiowy radio format
4. CD format = CD format CD format
5. DVD format = DVD format DVD format
6. music format = format muzyczny music format
7. rock format = format rockowy rock format
9. video format = format na wideo video format
11. format of releases = format zwolnień format of releases
12. talk format = format mówienia talk format
14. book format = format książki book format
15. data format = format danych data format
16. tournament format = format turnieju tournament format
17. playoff format = playoff format playoff format
18. AC format = Format AC AC format
19. image format = format zdjęć image format
20. magazine format = format magazynu magazine format
21. competition format = format konkurencji competition format
22. vinyl format = format winylowy vinyl format
23. Variety format = Podgatunkowy format Variety format
24. XML format = Format XML XML format
25. jazz format = format jazzowy jazz format
26. disc format = format dysku disc format
27. VHS format = VHS format VHS format
28. News Talk Information format = Wiadomości Mówienie Informacje format News Talk Information format
29. league format = format ligi league format
30. text format = format tekstu text format
format + rzeczownik
Kolokacji: 9
format change • Format file • format camera • format war • format switch • ...
format + czasownik
Kolokacji: 39
format changes • format includes • format consists • format allows • format brands • ...
czasownik + format
Kolokacji: 52
broadcast a format • transfer to format • change one's format • release in several formats • like in another format • publish in a format • ...
przymiotnik + format
Kolokacji: 167
digital format • different format • alternative format • standard format • original format • new format • similar format • current format • ...
przyimek + format
Kolokacji: 13
of formats • to format • into a format • in a format • with a format • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.