PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"flush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flush czasownik

flush + rzeczownik
Kolokacji: 8
flush the toilet • flush a red • flush water • flush one's cheeks • flush birds • ...
flush + przyimek
Kolokacji: 15
flush out • flush with • flush from • flush at • flush down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) out, with, from, at, down, ...
Kolokacji: 15
1. flush with = poczerwieniej flush with
2. flush out = rumieniec na zewnątrz flush out
3. flush from = przy forsie z flush from
4. flush at = przy forsie przy flush at
5. flush down = rumieniec w dół flush down
6. flush in = przy forsie w flush in
7. flush into = przy forsie do flush into
8. flush to = przy forsie aby flush to
9. flush through = poczerwieniej całkowicie flush through
10. flush out of = rumieniec z flush out of
11. flush under = poczerwieniej poniżej flush under
12. flush beneath = rumieniec poniżej flush beneath
13. flush by = przy forsie przez flush by
14. flush up = rumieniec w górę flush up
15. flush for = przy forsie dla flush for
flush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
flush slightly • flush red • flush angrily • flush away • flush deeply • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.