"flash" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flash czasownik

flash + rzeczownik
Kolokacji: 37
flash lights • flash eyes • flash a grin • flash a smile • flash teeth • ...
czasownik + flash
Kolokacji: 7
begin flashing • keep flashing • begin to flash • see flashing • start flashing • ...
flash + przyimek
Kolokacji: 44
flash through • flash across • flash up • flash out • flash before • ...
flash + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
flash red • flash white • suddenly flash • flash green • flash angrily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. suddenly flash = nagle błysk suddenly flash
2. flash red = błysk czerwony flash red
3. flash white = błysk biały flash white

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.