BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"flash" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flash rzeczownik

rzeczownik + flash
Kolokacji: 27
Adobe Flash • flash of lightning • flash of light • news flash • muzzle flash • Grandmaster Flash • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. Adobe Flash = Adobe Błysk Adobe Flash
  • With her face right at the floor, she saw the next lightning flash under the door.
  • But no, in the next flash of lightning they could see the baby moving.
  • In each flash of lightning she could see something else.
  • The whole story worked out before him in lightning flashes.
  • I didn't want to see the great blue flashes of lightning.
  • In another flash of lightning, he saw clearly: the car was gone.
  • The report fell among us like a flash of lightning.
  • We couldn't see a thing outside except the lightning flashes.
  • I had seen him only as one sees a lightning flash.
  • While he who had first used the lightning flash was directly before us.
4. news flash = wiadomości z ostatniej chwili news flash
5. muzzle flash = płomień wylotowy muzzle flash
6. Grandmaster Flash = Arcymistrz Błysk Grandmaster Flash
7. flash of anger = przypływ gniewu flash of anger
8. camera flash = błysk kamery camera flash
10. flash of insight = niespodziewane olśnienie flash of insight
flash + rzeczownik
Kolokacji: 4
flash drive • Adobe Flash Player • flash card • Flash Gordon
flash + czasownik
Kolokacji: 41
Flash installs • flash comes • flash lights • flash catches • flash shows • ...
czasownik + flash
Kolokacji: 12
show flashes • use Flash • catch a flash • see a flash • Flash installed • ...
przymiotnik + flash
Kolokacji: 78
hot flash • bright flash • sudden flash • blinding flash • white flash • brief flash • occasional flash • brilliant flash • quick flash • ...
przyimek + flash
Kolokacji: 11
of flashes • by flashes • in a flash • with a flash • for the flash • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.