"fish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fish czasownik

fish + przyimek
Kolokacji: 18
fish out • fish for • fish from • fish in • fish out of • ...
fish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
fished commercially • heavily fished • fish together • fished regularly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.