"ferry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ferry rzeczownik

rzeczownik + ferry
Kolokacji: 29
passenger ferry • Staten Island Ferry • car ferry • Bryan Ferry • Danny Ferry • ...
ferry + rzeczownik
Kolokacji: 43
ferry service • ferry terminal • ferry ride • ferry boat • ferry route • ferry operator • ferry company • ...
ferry + czasownik
Kolokacji: 33
ferry operates • ferry runs • ferry crossing • ferry connects • ferry leaves • ...
czasownik + ferry
Kolokacji: 10
operate a ferry • take the ferry • ferry is built • establish a ferry • include ferries • ...
przymiotnik + ferry
Kolokacji: 21
fast ferry • small ferry • high-speed ferry • new ferry • large ferry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. fast ferry = szybki prom fast ferry
przyimek + ferry
Kolokacji: 11
by ferry • at one's Ferry • with ferries • on the ferry • from the ferry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.