"fast ferry" — Słownik kolokacji angielskich

fast ferry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki prom
  1. fast przymiotnik + ferry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Fast Ferry built up its business to 1,650 passengers a day by late spring.

    Podobne kolokacje: