"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature rzeczownik

rzeczownik + feature
Kolokacji: 131
safety feature • design feature • bonus feature • Documentary Feature • security feature • water feature • Premier feature • ...
feature + rzeczownik
Kolokacji: 53
feature film • feature article • feature story • feature writer • feature documentary • feature set • feature film debut • feature debut • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. feature film = film długometrażowy, film pełnometrażowy feature film
4. feature writer = publicysta, autor obszernych artykułów feature writer
6. feature set = cecha umieściła feature set
7. feature film debut = film fabularny pełnometrażowy debiut feature film debut
8. feature debut = cecha debiut feature debut
10. feature race = wyścig cechy feature race
12. feature length = długość cechy feature length
13. feature length documentary = dokument cechy długości feature length documentary
feature + czasownik
Kolokacji: 130
feature includes • feature allows • feature makes • owned by features • feature appears • feature seems • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 151
incorporate features • combine features • add features • include features • contain features • feature called • retain features • ...
przymiotnik + feature
Kolokacji: 507
Web-only feature • special feature • main feature • unique feature • common feature • distinctive feature • important feature • ...
przyimek + feature
Kolokacji: 27
with features • of features • over one's features • at one's features • for features • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.