"favour" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

favour czasownik

favour + rzeczownik
Kolokacji: 4
favour an approach • favour the use • favour parties • favour those teams
favour + przyimek
Kolokacji: 9
favour in • favour with • favour over • favoured by • favour for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. favour in = przysługa w favour in
3. favour over = przysługa ponad favour over
4. favoured by = woleć przez favoured by
5. favour for = przysługa dla favour for
6. favour to = przysługa aby favour to
favour + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 6
strongly favour • generally favour • particularly favoured • especially favoured • highly favoured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.