"exit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exit rzeczownik

rzeczownik + exit
Kolokacji: 13
emergency exit • fire exit • tunnel exit • side exit • playoff exit • ...
exit + rzeczownik
Kolokacji: 42
exit strategy • exit poll • exit ramp • exit door • exit visa • exit sign • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. exit strategy = strategia wyjścia (np. z jakiejś inwestycji) exit strategy
2. exit poll = sonda wśród opuszczających punkt wyborczy, sondaż prowadzony przy wyjściu z lokali wyborczych, badanie exit poll exit poll
3. exit door = drzwi wyjścia exit door
4. exit ramp = droga wyjazdowa z autostrady exit ramp
5. exit visa = wiza wyjazdowa exit visa
6. exit sign = znak kierujący do wyjścia exit sign
7. exit wound = rana wylotowa exit wound
8. exit point = punkt wyjścia exit point
exit + czasownik
Kolokacji: 6
exit leads • exit leaves • exit comes • exit blocks • exit permits • ...
czasownik + exit
Kolokacji: 8
block the exit • make an exit • find an exit • Wilson exit is closed • take the exit • ...
przymiotnik + exit
Kolokacji: 49
early exit • only exit • quick exit • nearest exit • rear exit • ...
przyimek + exit
Kolokacji: 16
of exit • with exits • after one's exit • in one's exit • toward the exit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.