BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"excited" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

excited przymiotnik

excited + rzeczownik
Kolokacji: 37
excited voice • excited state • excited crowd • excited shout • excited child • ...
czasownik + excited
Kolokacji: 7
feel excited • sound excited • look excited • grow excited • become excited • ...
przysłówek + excited
Kolokacji: 5
most excited • electronically excited • wildly excited • extremely excited • overly excited

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.