14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"exact" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exact przymiotnik

exact + rzeczownik
Kolokacji: 272
exact date • exact location • exact number • exact nature • exact word • exact cause • exact moment • exact opposite • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
1. exact date = dokładna data exact date
2. exact location = dokładna lokalizacja exact location
3. exact number = dokładna liczba exact number
4. exact nature = prawdziwa natura exact nature
5. exact word = dokładne słowo exact word
6. exact cause = dokładny powód exact cause
7. exact moment = dokładny moment exact moment
8. exact amount = dokładna wielkość exact amount
9. exact opposite = dokładne coś przeciwnego exact opposite
10. exact position = dokładna pozycja exact position
11. exact spot = dokładne miejsce exact spot
12. exact figure = dokładna liczba exact figure
13. exact replica = dokładna replika exact replica
15. exact center = dokładne centrum exact center
16. exact detail = dokładny szczegół exact detail
17. exact copy = dokładna kopia exact copy
18. exact origin = dokładne pochodzenie exact origin
19. exact time = dokładny czas exact time
20. exact mechanism = dokładny mechanizm exact mechanism
21. exact thing = dokładna rzecz exact thing
22. exact meaning = dokładne znaczenie exact meaning
23. exact place = dokładne miejsce exact place
24. exact reason = dokładny powód exact reason
25. exact size = dokładna wielkość exact size
26. exact circumstance = dokładna okoliczność exact circumstance
27. exact relationship = dokładne stosunki exact relationship
28. exact age = dokładny wiek exact age
29. exact point = dokładny punkt exact point
30. exact solution = dokładne rozwiązanie exact solution
31. exact definition = dokładne określenie exact definition
32. exact sequence = ciąg dokładny exact sequence
33. exact year = dokładny rok exact year
34. exact value = dokładna wartość exact value
35. exact form = dokładna forma exact form
36. exact match = precyzyjne dostosowanie exact match
37. exact term = dokładny termin exact term
38. exact wording = dosłowne brzmienie exact wording
39. exact role = precyzyjna rola exact role
40. exact timing = dokładny wybrany termin exact timing
41. exact composition = dokładna kompozycja exact composition
42. exact way = dokładna droga exact way
43. exact shape = dokładny kształt exact shape
44. exact site = dokładne miejsce exact site
45. exact truth = dokładna prawda exact truth
46. exact route = dokładna trasa exact route
47. exact method = dokładna metoda exact method
48. exact boundary = dokładna granica exact boundary
49. exact day = dokładny dzień exact day
50. exact direction = dokładny kierunek exact direction
51. exact color = dokładny kolor exact color
52. exact description = dokładny opis exact description
53. exact function = precyzyjna funkcja exact function

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.