Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"essential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

essential przymiotnik

essential + rzeczownik
Kolokacji: 206
essential part • essential element • essential service • essential component • essential oil • essential ingredient • essential role • ...
czasownik + essential
Kolokacji: 4
consider essential • deem essential • prove essential • become essential
przysłówek + essential
Kolokacji: 4
absolutely essential • most essential • equally essential • longer essential
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. absolutely essential = całkowicie niezbędny absolutely essential
  • "She has made herself absolutely essential to just about everything positive that's being done here," he said.
  • It is an absolutely essential gas for all life on earth.
  • You know, of course, that your help is absolutely essential to my project.
  • While this would be nice to have, it was not absolutely essential.
  • It is absolutely essential to know what country the products are from.
  • For them, the progress we can make here is absolutely essential.
  • They are absolutely essential for the good working of the single market.
  • It was absolutely essential to Miles's plan that he get in the first word.
  • That's absolutely essential for the kind of change the American people want.
2. most essential = najniezbędniejszy most essential
essential + przyimek
Kolokacji: 9
essential to • essential for • essential in • essential at • essential of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.