Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"embarrassment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

embarrassment rzeczownik

embarrassment + czasownik
Kolokacji: 4
embarrassment causes • embarrassment makes • embarrassment comes • embarrassment fades
czasownik + embarrassment
Kolokacji: 18
cause embarrassment • avoid embarrassment • suffer embarrassment • feel embarrassment • cover one's embarrassment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. cause embarrassment = wprawić w zakłopotanie, speszyć, zażenować cause embarrassment
4. feel embarrassment = poczuj zażenowanie feel embarrassment
przymiotnik + embarrassment
Kolokacji: 47
political embarrassment • major embarrassment • public embarrassment • great embarrassment • far embarrassment • ...
przyimek + embarrassment
Kolokacji: 10
with embarrassment • of embarrassment • from embarrassment • in embarrassment • to one's embarrassment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.