Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"efficiency" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

efficiency rzeczownik

rzeczownik + efficiency
Kolokacji: 42
energy efficiency • fuel efficiency • engine efficiency • cost efficiency • percent efficiency • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
  • A particular focus in 2011 will be on energy efficiency.
  • The power company found that few people wanted to hear about energy efficiency.
  • There is also a very clear focus on energy efficiency.
  • It is quite right for us to be talking about energy efficiency.
  • "But in the end energy efficiency is good for industry, not bad."
  • It is built with a focus on energy efficiency and the environment.
  • Will you take any steps on the action plan for energy efficiency?
  • Yes, we need energy efficiency, but that is not enough.
  • The key to the deal, to be signed today, is energy efficiency.
  • It will lead efforts in an increased drive for energy efficiency.
3. engine efficiency = sprawność silnika engine efficiency
4. cost efficiency = wydajność kosztu cost efficiency
5. percent efficiency = wydajność procentu percent efficiency
6. production efficiency = ekonomiczna efektywność produkcji production efficiency
efficiency + rzeczownik
Kolokacji: 20
efficiency gain • efficiency expert • efficiency standard • efficiency improvement • efficiency saving • ...
efficiency + czasownik
Kolokacji: 13
efficiency increases • efficiency depends • efficiency improves • efficiency means • efficiency decreases • ...
czasownik + efficiency
Kolokacji: 34
increase efficiency • achieve efficiency • promote efficiency • maximize efficiency • enhance efficiency • ...
przymiotnik + efficiency
Kolokacji: 76
great efficiency • high efficiency • economic efficiency • overall efficiency • low efficiency • operational efficiency • ...
przyimek + efficiency
Kolokacji: 14
for efficiency • of efficiency • on efficiency • in efficiency • with efficiency • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.