TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dust rzeczownik

rzeczownik + dust
Kolokacji: 40
gold dust • coal dust • desert dust • plaster dust • fairy dust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. gold dust = złoty pył gold dust
2. coal dust = pył węglowy coal dust
3. desert dust = kurz pustynny desert dust
5. fairy dust = magiczna substancja rzekomo dająca szczęście i powodzenie (dosł. pył wróżki) fairy dust
6. rock dust = pył kamienny (stosowany jako nawóz) rock dust
7. angel dust = PCP, anielski pył, fencyklidyna (psychodeliczna substancja psychoaktywna, dawniej stosowana do znieczulania) angel dust
  • And tried to remember what she knew about angel dust.
  • The man must have been juiced up on angel dust.
  • Driving a car, he was a rhino on angel dust.
  • "You had to behave like you were on angel dust or something."
  • Angel Dust, thinking she'd caused the injury, fled in tears.
  • Another time I saw what was left of a hooker who'd been done in by a pimp fried on angel dust.
  • Twenty years after that September, I have still avoided angel dust.
  • Of course there's more dangerous things in this city than a young punk on angel dust.
  • It will be a narcotics nightmare, with angel dust and crack.
  • Angel Dust is widely considered to be one of the most influential albums of the '90s.
dust + rzeczownik
Kolokacji: 40
dust cloud • dust storm • dust jacket • dust particle • Dust Bowl • dust devil • dust mite • dust mote • ...
dust + czasownik
Kolokacji: 41
dust settles • dust rises • dust clears • dust covers • dust flies • ...
czasownik + dust
Kolokacji: 44
blow dust • raise dust • cover with dust • collect dust • remove dust • ...
przymiotnik + dust
Kolokacji: 58
fine dust • red dust • white dust • gray dust • thick dust • ...
przyimek + dust
Kolokacji: 11
of dust • into dust • with dust • for dust • to dust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.