TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"drunk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drunk przymiotnik

drunk + rzeczownik
Kolokacji: 14
drunk driver • drunk driving • drunk man • drunk tank • drunk alcohol • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. drunk driver = pijany kierowca drunk driver
  • Her friend's car was hit from behind by a drunk driver.
  • In 1981 his car was hit by a drunk driver.
  • He'd nearly been killed years earlier by a drunk driver.
  • A few years ago, two days after Christmas, he was killed by a drunk driver.
  • And word around here is that it wasn't no drunk driver.
  • Their car was hit by a drunk driver on the way back.
  • Her parents were killed by a drunk driver when she was just five years old.
  • My mother got killed by a drunk driver when I was only a few months old.
  • But what killed your mother that night was a drunk driver.
  • Actually, in my eyes, he died from having been hit by a drunk driver.
2. drunk driving = jazda pod wpływem alkoholu drunk driving
3. drunk man = pijany człowiek drunk man
czasownik + drunk
Kolokacji: 14
get drunk • drive drunk • feel drunk • become drunk • sound drunk • ...
przysłówek + drunk
Kolokacji: 14
slightly drunk • pretty drunk • legally drunk • extremely drunk • completely drunk • ...
drunk + przyimek
Kolokacji: 8
drunk on • drunk with • drunk in • drunk at • drunk for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.