BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"driving" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

driving przymiotnik

driving + rzeczownik
Kolokacji: 8
driving rain • driving factor • driving condition • driving test • driving time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) rain, factor
Kolokacji: 2
1. driving rain = zacinający deszcz driving rain
2. driving factor = wioząc czynnik driving factor
(2) condition, pleasure
Kolokacji: 2
(3) test, seat
Kolokacji: 2
(4) time, school
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.