"drive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drive czasownik

drive + rzeczownik
Kolokacji: 123
drive prices • drive people • drive a propeller • drive several yards • drive growth • drive distances • drive a wedge • drive down prices • ...
czasownik + drive
Kolokacji: 47
help drive • start driving • learn to drive • seen driving • try to drive • continue to drive • begin driving • allowed to drive • use to drive • ...
drive + przyimek
Kolokacji: 73
drive into • drive up • drive off • drive down • drive through • driven by • drive around • drive across • drive along • drive toward • ...
drive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 146
drive away • drive slowly • drive fast • drive straight • largely driven • drive mad • drive forward • drive directly • drive deep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
5. largely driven = w dużej mierze prowadzony largely driven
7. drive directly = prowadź bezpośrednio drive directly
8. drive deep = prowadź głęboko drive deep
9. finally drive = w końcu prowadź finally drive
12. drive mad = doprowadzaj do szaleństwa drive mad
13. driven primarily = prowadzony pierwotnie driven primarily
14. drive alone = prowadź w pojedynkę drive alone
15. drive carefully = prowadź ostrożnie drive carefully
16. drive hard = prowadź mocno drive hard
18. drive right = prawo napędowe drive right
19. actually drive = faktycznie prowadź actually drive
20. simply drive = po prostu prowadź simply drive
21. drive drunk = pijak napędowy drive drunk
22. drive well = dobrze się prowadź drive well
23. once drive = kiedyś prowadź once drive
24. drive insane = chorzy umysłowo napędowi drive insane
25. driven mainly = prowadzony głównie driven mainly
27. drive safely = jedź ostrożnie, jedź bezpiecznie drive safely
28. driven ashore = prowadzony do brzegu driven ashore
29. drive forth = prowadź do przodu drive forth
31. later drive = później prowadź later drive
32. partly driven = częściowo prowadzony partly driven

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.