PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"display" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

display rzeczownik

rzeczownik + display
Kolokacji: 74
window display • firework display • computer display • video display • color display • display of affection • ...
display + rzeczownik
Kolokacji: 40
display case • display screen • display window • display area • display panel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. display case = oszklona szafka, oszklona gablotka display case
  • Behind the boy stood what remained of the display cases.
  • I'll move the display case that's there now into the back of the room.
  • I found that the glass in one of the display cases had been cut open.
  • Michael had found a big display case near the rear of the building.
  • Next to that is a display case with two little stars.
  • They were too primitive to put in the display cases.
  • A man had entered the room and was standing just in front of the first display case.
  • Don't try to break the glass in the display cases.
  • "You mind if we take a look behind this display case?"
  • There was a white floor panel before the display case.
2. display screen = ekran wyświetlacza display screen
3. display window = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa display window
4. display area = obszar wystawy display area
5. display panel = panel graficzny display panel
6. display space = powierzchnia ekspozycyjna, miejsce na reklamę display space
7. display device = urządzenie wyświetlające display device
8. display technology = urządzenia wyświetlające obraz display technology
9. display board = wyświetlacz display board
display + czasownik
Kolokacji: 38
display shows • display includes • display features • display makes • display uses • ...
czasownik + display
Kolokacji: 30
include displays • feature displays • put on display • go on display • see a display • ...
przymiotnik + display
Kolokacji: 255
public display • permanent display • impressive display • large display • visual display • interactive display • static display • ...
przyimek + display
Kolokacji: 15
on display • for display • of displays • after a display • through displays • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.