Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"disclosure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disclosure rzeczownik

rzeczownik + disclosure
Kolokacji: 3
disclosure of information • disclosure of one's identity • campaign disclosure
disclosure + rzeczownik
Kolokacji: 19
disclosure requirement • disclosure statement • disclosure form • disclosure rule • disclosure report • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. disclosure statement = oświadczenie ujawnienia disclosure statement
3. disclosure form = forma ujawnienia disclosure form
4. disclosure rule = zasada ujawnienia disclosure rule
disclosure + czasownik
Kolokacji: 26
disclosure comes • disclosure leads • disclosure prompts • disclosure raises • disclosure causes • ...
czasownik + disclosure
Kolokacji: 22
require disclosure • make disclosures • prevent disclosure • provide disclosure • force disclosure • ...
przymiotnik + disclosure
Kolokacji: 51
full disclosure • public disclosure • financial disclosure • recent disclosure • new disclosure • ...
przyimek + disclosure
Kolokacji: 16
of disclosure • for disclosure • to disclosure • from disclosure • on disclosure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.