"delete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

delete czasownik

delete + rzeczownik
Kolokacji: 31
delete one's comment • delete this Print • delete files • delete scenes • delete references • ...
czasownik + delete
Kolokacji: 3
delete as contradicting • feel to delete • begin deleting
delete + przyimek
Kolokacji: 10
deleted from • deleted in • delete on • delete to • deleted after • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. deleted in = wykreślony w deleted in
3. delete on = wykreślać na delete on
4. delete to = wykreślać aby delete to
delete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
automatically deleted • simply delete • later deleted • accidentally delete • permanently delete • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.