TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"deep" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deep przymiotnik

deep + rzeczownik
Kolokacji: 723
deep breath • deep water • deep voice • deep cut • deep sleep • deep pocket • deep understanding • deep trouble • deep space • ...
czasownik + deep
Kolokacji: 9
run deep • go deep • dig deep • breathe deep • grow deep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. run deep = być głęboko zakorzenionym (np. uprzedzenia, przekonania) run deep
przysłówek + deep
Kolokacji: 19
far deeper • surprisingly deep • unusually deep • particularly deep • fairly deep • ...
deep + przyimek
Kolokacji: 11
deep in • deep inside • deep within • deep with • deep into • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.