BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dear rzeczownik

przymiotnik + dear
Kolokacji: 3
poor dear • little dear • old dear

dear przymiotnik

dear + rzeczownik
Kolokacji: 24
dear friend • dear wish • dear love • Dear brother • dear sister • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.