BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dear przymiotnik

dear + rzeczownik
Kolokacji: 24
dear friend • dear wish • dear love • Dear brother • dear sister • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. dear friend = serdeczny przyjaciel dear friend
2. dear wish = kochany chcieć dear wish

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.