KURS BUSINESS ENGLISH NA ZAWSZEZainwestuj w swój rozwój!SPRAWDŹ >>

"cupboard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cupboard rzeczownik

rzeczownik + cupboard
Kolokacji: 16
kitchen cupboard • broom cupboard • corner cupboard • linen cupboard • storage cupboard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. kitchen cupboard = szafka kuchenna kitchen cupboard
czasownik + cupboard
Kolokacji: 6
open a cupboard • take from the cupboard • hide in a cupboard • cupboard filled • keep in a cupboard • ...
przymiotnik + cupboard
Kolokacji: 16
small cupboard • little cupboard • wooden cupboard • built-in cupboard • open cupboard • ...
przyimek + cupboard
Kolokacji: 6
in the cupboard • from the cupboard • to the cupboard • of the cupboard • with cupboards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.