"cry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cry rzeczownik

rzeczownik + cry
Kolokacji: 16
battle cry • war cry • cry of pain • warning cry • cry of alarm • ...
cry + rzeczownik
Kolokacji: 4
Cry Baby • Cry Freedom • Cry Wolf • Cry Havoc
cry + czasownik
Kolokacji: 39
cry comes • cry goes • cry rises • cry echoes • cry escapes • ...
czasownik + cry
Kolokacji: 17
make one's cry • utter a cry • hear a cry • give a cry • see one's cry • ...
przymiotnik + cry
Kolokacji: 111
far cry • little cry • sharp cry • shrill cry • loud cry • great cry • startled cry • wild cry • good cry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) far, distant, stifled
Kolokacji: 3
1. little cry = słaby krzyk little cry
2. great cry = potężny krzyk great cry
3. good cry = dobry krzyk good cry
4. low cry = cichy krzyk low cry
5. short cry = krótki krzyk short cry
6. long cry = długi krzyk long cry
7. keening cry = lamentujący krzyk keening cry
8. full cry = soczysty krzyk full cry
9. broken cry = łamany krzyk broken cry
10. heartfelt cry = serdeczny krzyk heartfelt cry
(5) loud, soft, muted, deafening
Kolokacji: 4
(8) hoarse, harsh, guttural
Kolokacji: 3
(9) small, tiny
Kolokacji: 2
(16) single, lonely
Kolokacji: 2
(18) involuntary, defiant
Kolokacji: 2
(19) agonized, bitter, poignant
Kolokacji: 3
(20) frightened, horrified, alarmed
Kolokacji: 3
(22) piteous, pitiful
Kolokacji: 2
(23) gasping, moaning
Kolokacji: 2
(24) human, inhuman
Kolokacji: 2
(25) urgent, famous
Kolokacji: 2
(26) pained, delighted
Kolokacji: 2
(27) ragged, bubbling, new
Kolokacji: 3
przyimek + cry
Kolokacji: 8
to Cry • of one's cry • at one's cry • with a cry • in a cry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.