Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"cross" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cross rzeczownik

rzeczownik + cross
Kolokacji: 73
Iron Cross • Victoria Cross • Navy Cross • George Cross • Cross of the Iron Cross • Knight Cross of the Order • Knight Grand Cross • ...
cross + rzeczownik
Kolokacji: 71
cross section • Cross Country • cross street • Cross Road • cross hair • Cross River • cross country skier • ...
cross + czasownik
Kolokacji: 23
Red Cross says • cross marks • cross stands • cross represents • Cross posts • ...
czasownik + cross
Kolokacji: 28
receive the Distinguished Cross • win the Victoria Cross • Victoria Cross is displayed • Cross is awarded • earn the Distinguished Cross • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. win the Victoria Cross = wygraj Krzyż Królowej Wiktorii win the Victoria Cross
3. Victoria Cross is displayed = Krzyż Królowej Wiktorii jest okazany Victoria Cross is displayed
  • He was awarded the Military Cross on the field in 1945.
  • At some point he had also been awarded the Military Cross.
  • He was awarded the Military Cross for his war service.
  • By this point he had been awarded the Military Cross.
  • One member of the company was awarded the Military Cross.
  • He was later awarded the Military Cross for his leadership.
  • He was in the event awarded the Military Cross for this action.
  • For his actions during this time, he was awarded the Military Cross.
  • As a lieutenant, he was awarded the Military Cross in 1916.
  • However, he was not awarded the Military Cross for these victories.
przymiotnik + cross
Kolokacji: 61
red cross • wooden cross • white cross • large cross • double cross • True Cross • Maltese cross • small cross • ...
przyimek + cross
Kolokacji: 11
at one's Cross • on the cross • with a cross • from the cross • in a cross • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.