"crew" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crew rzeczownik

rzeczownik + crew
Kolokacji: 150
camera crew • film crew • television crew • flight crew • ground crew • construction crew • skeleton crew • production crew • ...
crew + rzeczownik
Kolokacji: 32
crew member • crew chief • crew cut • crew quarter • crew compartment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. crew member = członek załogi, załogant crew member
2. crew chief = szef ekipy crew chief
3. crew cut = fryzura na jeża, jeżyk crew cut
4. crew quarter = załoga ćwierć crew quarter
5. crew compartment = przedział załogi crew compartment
6. crew complement = uzupełnienie załogi crew complement
7. crew training = załoga szkolenie crew training
crew + czasownik
Kolokacji: 247
crew arrives • crew consists • crew works • crew begins • crew comes • crew finds • crew makes • crew takes • crew goes • crew uses • ...
czasownik + crew
Kolokacji: 51
crew led • crew is killed • rescue the crew • carry a crew • send a crew • join the crew • ...
przymiotnik + crew
Kolokacji: 99
entire crew • whole crew • small crew • new crew • American crew • original crew • ...
przyimek + crew
Kolokacji: 15
at one's crew • among the crew • with a crew • of the crew • along with one's crew • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.