"coverage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coverage rzeczownik

rzeczownik + coverage
Kolokacji: 93
media coverage • news coverage • press coverage • insurance coverage • television coverage • health coverage • drug coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. media coverage = relacja mediów, przekaz medialny media coverage
2. news coverage = relacja z wydarzenia (np. w TV) news coverage
7. drug coverage = refundacja leków drug coverage
8. campaign coverage = sprawozdanie kampanii campaign coverage
9. sports coverage = sporty sprawozdanie sports coverage
10. election coverage = sprawozdanie wyborcze election coverage
11. TV coverage = TV sprawozdanie TV coverage
12. health insurance coverage = zakres ubezpieczenia zdrowotny health insurance coverage
13. Medicare coverage = Medicare sprawozdanie Medicare coverage
14. health care coverage = sprawozdanie z ochrony zdrowia health care coverage
15. prescription drug coverage = sprawozdanie z leku na receptę prescription drug coverage
17. game coverage = sprawozdanie gry game coverage
18. coverage of events = sprawozdanie z wydarzeń coverage of events
19. pass coverage = sprawozdanie przepustki pass coverage
20. radio coverage = sprawozdanie radiowe radio coverage
21. network coverage = sprawozdanie sieci network coverage
22. convention coverage = sprawozdanie konwencji convention coverage
23. liability coverage = sprawozdanie odpowiedzialności liability coverage
24. Medicaid coverage = Sprawozdanie pomocy lekarskiej Medicaid coverage
coverage + rzeczownik
Kolokacji: 6
coverage area • coverage gap • coverage map • coverage team • coverage unit • ...
coverage + czasownik
Kolokacji: 20
coverage includes • coverage begins • coverage focuses • coverage makes • coverage continues • ...
czasownik + coverage
Kolokacji: 75
provide coverage • offer coverage • extend coverage • include coverage • receive coverage • get coverage • give coverage • ...
przymiotnik + coverage
Kolokacji: 148
live coverage • extensive coverage • comprehensive coverage • universal coverage • full coverage • medical coverage • ...
przyimek + coverage
Kolokacji: 23
of coverage • for several campaign coverage • from one's coverage • about coverage • in coverage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.