KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"correspondent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

correspondent rzeczownik

rzeczownik + correspondent
Kolokacji: 51
war correspondent • Washington correspondent • White House correspondent • BBC correspondent • Times correspondent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) war, combat, Pentagon, staff
Kolokacji: 4
(4) Time, New
Kolokacji: 2
(7) newspaper, press
Kolokacji: 2
1. London correspondent = Korespondent londyński London correspondent
2. Moscow correspondent = Moskwa korespondent Moscow correspondent
3. Paris correspondent = Korespondent paryski Paris correspondent
4. Berlin correspondent = Korespondent berliński Berlin correspondent
6. Jerusalem correspondent = Jerozolima korespondent Jerusalem correspondent
7. Vatican correspondent = Watykan korespondent Vatican correspondent
8. Baghdad correspondent = Bagdad korespondent Baghdad correspondent
9. Brussels correspondent = Brukselski korespondent Brussels correspondent
10. Tokyo correspondent = Tokio korespondent Tokyo correspondent
(9) ABC, cricket
Kolokacji: 2
(11) security, assignment
Kolokacji: 2
(12) freelance, Asia, Africa
Kolokacji: 3
correspondent + czasownik
Kolokacji: 9
correspondent says • correspondent reports • correspondent writes • correspondent covering • BBC correspondent tells • ...
czasownik + correspondent
Kolokacji: 7
join as a correspondent • work as a correspondent • correspondent based • send correspondents • tell correspondents • ...
przymiotnik + correspondent
Kolokacji: 36
Foreign correspondent • political correspondent • special correspondent • national correspondent • chief correspondent • ...
przyimek + correspondent
Kolokacji: 6
from correspondents • of correspondents • to correspondents • with correspondents • for correspondents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.