"corn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

corn rzeczownik

rzeczownik + corn
Kolokacji: 14
seed corn • baby corn • candy corn • David Corn • ground corn • ...
corn + rzeczownik
Kolokacji: 89
corn syrup • corn bread • corn field • corn tortilla • corn flake • corn crop • ...
czasownik + corn
Kolokacji: 21
include corn • plant corn • eat corn • grind corn • produce corn • ...
przymiotnik + corn
Kolokacji: 22
sweet corn • fresh corn • Indian corn • roasted corn • white corn • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. sweet corn = kukurydza cukrowa sweet corn
2. fresh corn = świeże zboże fresh corn
przyimek + corn
Kolokacji: 9
of corn • with corn • from corn • for corn • in corn • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.