TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
  • Yet the number of human beings who contracted the virus actually dropped.
  • It is not known how or where the baby contracted the virus.
  • You can be contagious for up to 10 days after contracting the virus.
  • The health department said it was not clear where the man contracted the virus.
  • Those who have contracted the virus often do not test positive right away.
  • A 26-year-old woman and a 2-month-old infant were the first to contract the virus early this month.
  • The author contracted the virus from her husband, who had become infected during an earlier relationship.
  • The person probably contracted the virus during this latest outbreak.
  • And they are still trying to figure out where she contracted the virus.
  • Today only 4 percent of those infected contracted the virus through the blood supply.
2. contract HIV = HIV kontraktowy contract HIV
3. contract terms = warunki kontraktowe contract terms
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.