"contact" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contact rzeczownik

rzeczownik + contact
Kolokacji: 37
eye contact • radio contact • business contact • skin contact • body contact • ...
contact + rzeczownik
Kolokacji: 40
contact lens • contact information • contact sport • contact detail • contact point • contact dermatitis • Contact Form • ...
contact + czasownik
Kolokacji: 34
contact occurs • contact makes • contact comes • contact causes • contact leads • ...
czasownik + contact
Kolokacji: 87
make contact • maintain contact • lose contact • avoid contact • establish contact • break contact • keep contact • use one's contacts • ...
przymiotnik + contact
Kolokacji: 187
direct contact • close contact • physical contact • sexual contact • personal contact • human contact • regular contact • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. direct contact = bezpośredni kontakt direct contact
8. constant contact = stały kontakt constant contact
10. social contact = kontakty towarzyskie social contact
11. initial contact = zwarcie początkowe initial contact
12. only contact = jedyny kontakt only contact
14. far contact = daleko kontakt far contact
15. intimate contact = serdeczny przyjaciel kontakt intimate contact
17. good contact = dobry kontakt good contact
18. daily contact = dzienny kontakt daily contact
19. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
20. extensive contact = rozległy kontakt extensive contact
21. electrical contact = styczność elektryczna electrical contact
22. closer contact = bliższy kontakt closer contact
23. casual contact = pracujący dorywczo kontakt casual contact
24. political contact = polityczny kontakt political contact
25. new contact = nowy kontakt new contact
26. full contact = pełny kontakt full contact
27. cultural contact = kontakty kulturalne cultural contact
28. actual contact = rzeczywisty kontakt actual contact
29. face-to-face contact = kontakt bezpośredni, kontakt twarzą w twarz face-to-face contact
30. official contact = oficjalny kontakt official contact
31. early contact = wczesna styczność early contact
32. high-level contact = wysoki kontakt high-level contact
33. brief contact = krótki kontakt brief contact
34. international contact = międzynarodowa styczność international contact
35. local contact = miejscowy kontakt local contact
36. informal contact = bezpośredni kontakt informal contact
37. prolonged contact = przedłużająca się styczność prolonged contact
38. mental contact = chory psychicznie kontakt mental contact
przyimek + contact
Kolokacji: 24
into contact • through contact • without contact • of contact • after contact • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.