"consultation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consultation rzeczownik

rzeczownik + consultation
Kolokacji: 6
community consultation • telephone consultation • phone consultation • expert consultation • emergency consultation • ...
consultation + rzeczownik
Kolokacji: 13
consultation process • consultation document • consultation period • consultation paper • Consultation requirement • ...
consultation + czasownik
Kolokacji: 8
consultation continues • consultation takes • consultation seeks • consultation involves • consultation begins • ...
czasownik + consultation
Kolokacji: 20
learn about Tribal Consultation • hold a consultation • provide consultation • require consultation • include consultation • ...
przymiotnik + consultation
Kolokacji: 56
public consultation • extensive consultation • proper consultation • far consultation • close consultation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. public consultation = konsultacja publiczna public consultation
3. proper consultation = porządna konsultacja proper consultation
5. close consultation = drobiazgowa konsultacja close consultation
przyimek + consultation
Kolokacji: 14
without consultation • after consultation • for consultation • of consultation • in consultation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.