KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"constraint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

constraint rzeczownik

rzeczownik + constraint
Kolokacji: 19
time constraint • budget constraint • space constraint • capacity constraint • design constraint • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. time constraint = ograniczenie czasowe time constraint
  • Given the time constraints, there really didn't seem to be any other choice.
  • But given the time constraints, it will not be easy.
  • She started to add something more about her own possible time constraints, then decided against it.
  • Your point was well made but I would ask you to respect our time constraints.
  • Due to the time constraints, I cannot now go into any other points.
  • Due to time constraints, it was cut from the film.
  • Both sides have time constraints, which make a decision near the end of the year likely.
  • Each of these steps would be subject to time constraints.
  • In 1995, the league decided to hold only one game due to time constraints.
  • But her principal said time constraints are not the problem.
2. budget constraint = linia ograniczenia budżetowego budget constraint
3. space constraint = przymus kosmiczny space constraint
constraint + czasownik
Kolokacji: 17
constraint limits • constraint forces • constraint prevents • constraint means • constraint makes • ...
czasownik + constraint
Kolokacji: 10
constraint imposed • place constraints • face constraints • put constraints • provide constraints • ...
przymiotnik + constraint
Kolokacji: 70
financial constraint • budgetary constraint • legal constraint • fiscal constraint • political constraint • ...
przyimek + constraint
Kolokacji: 12
under constraints • of constraints • to constraints • with constraints • without constraint • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.