"consequence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consequence rzeczownik

rzeczownik + consequence
Kolokacji: 21
health consequence • consequence of one's actions • consequence of one's decision • tax consequence • consequence of one's acts • ...
consequence + czasownik
Kolokacji: 16
consequence includes • consequence results • consequence follows • consequence arising • consequence occurs • ...
czasownik + consequence
Kolokacji: 26
suffer the consequences • face the consequences • consider the consequences • lead to consequences • understand the consequences • ...
przymiotnik + consequence
Kolokacji: 200
serious consequence • unintended consequence • dire consequence • negative consequence • possible consequence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(6) political, geopolitical
Kolokacji: 2
(9) direct, immediate, ethical
Kolokacji: 3
(11) social, societal
Kolokacji: 2
(12) tragic, sad
Kolokacji: 2
(17) legal, major, electoral, penal
Kolokacji: 4
(26) emotional, explosive
Kolokacji: 2
(28) deadly, lethal
Kolokacji: 2
(29) far, long-range, longer-term
Kolokacji: 3
(30) dramatic, obvious, apparent
Kolokacji: 3
(33) ultimate, eventual, final
Kolokacji: 3
(36) indirect, secondary
Kolokacji: 2
(37) human, humanitarian
Kolokacji: 2
(38) main, extreme
Kolokacji: 2
(39) only, bloody, violent
Kolokacji: 3
(40) different, similar
Kolokacji: 2
(41) interesting, debilitating
Kolokacji: 2
(42) related, genetic
Kolokacji: 2
przyimek + consequence
Kolokacji: 10
without consequences • in consequence • with consequences • regardless of the consequences • about the consequences • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.