"complain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complain czasownik

czasownik + complain
Kolokacji: 10
begin complaining • stop complaining • begin to complain • start complaining • go to complain • ...
complain + przyimek
Kolokacji: 21
complain about • complain to • complain of • complain at • complain in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. complain about = skarżyć się na coś, narzekać na coś complain about
4. complain in = skarżyć się w complain in
5. complain at = skarżyć się przy complain at
6. complain for = skarżyć się dla complain for
7. complain on = skarżyć się na complain on
8. complain with = skarżyć się z complain with
10. complain by = skarżyć się przez complain by
11. complain during = skarżyć się podczas complain during
12. complain after = poskarż się potem complain after
13. complain against = skarżyć się przeciwko complain against
complain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
complain bitterly • complain about • complain loudly • complain publicly • long complained • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.