TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"colonel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

colonel rzeczownik

rzeczownik + colonel
Kolokacji: 17
lieutenant colonel • Army colonel • Kentucky Colonel • Louisville Colonel • Lt. Colonel • ...
colonel + rzeczownik
Kolokacji: 45
Colonel North • Colonel Qaddafi • Colonel Commandant • Colonel Gaddafi • Colonel Sanders • ...
colonel + czasownik
Kolokacji: 48
colonel says • colonel looks • colonel tells • colonel goes • colonel wants • ...
czasownik + colonel
Kolokacji: 14
appoint colonel • make colonel • promote colonel • promote to lieutenant colonel • commission colonel • ...
przymiotnik + colonel
Kolokacji: 15
retired colonel • full colonel • honorary colonel • British colonel • American colonel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. retired colonel = wysłany na emeryturę pułkownik retired colonel
3. American colonel = Amerykański pułkownik American colonel
4. Russian colonel = Rosyjski pułkownik Russian colonel
6. marine colonel = pułkownik morski marine colonel
7. Iraqi colonel = Irakijczyk pułkownik Iraqi colonel
(2) full, light
Kolokacji: 2
(3) British, young, old, senior
Kolokacji: 4
(4) French, German
Kolokacji: 2
przyimek + colonel
Kolokacji: 6
to colonel • of colonel • for the Louisville Colonels • with the colonel • in colonel • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.