BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"circular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circular przymiotnik

circular + rzeczownik
Kolokacji: 191
circular motion • circular orbit • circular pattern • circular room • circular table • circular shape • circular route • circular hole • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. circular motion = ruch obrotowy circular motion
2. circular orbit = orbita kołowa circular orbit
3. circular pattern = kolisty wzór circular pattern
4. circular room = kolisty pokój circular room
5. circular table = okrągły stół circular table
6. circular shape = kolisty kształt circular shape
7. circular route = okrężna trasa circular route
8. circular hole = kolista dziura circular hole
9. circular wall = kolista ściana circular wall
10. circular window = okno koliste circular window
11. Circular Quay = Koliste Nabrzeże Circular Quay
12. circular staircase = okrężne schody circular staircase
13. circular area = kolisty obszar circular area
14. circular path = okrężna droga circular path
15. circular building = kolisty budynek circular building
16. circular structure = kolista struktura circular structure
17. circular tower = kolista wieża circular tower
18. circular saw = piła tarczowa, pilarka tarczowa circular saw
19. circular chamber = kolista sala circular chamber
20. circular opening = koliste otwarcie circular opening
21. circular drive = okrężna droga dojazdowa circular drive
22. circular form = kolista forma circular form
23. circular platform = okrężny peron circular platform
przysłówek + circular
Kolokacji: 4
roughly circular • perfectly circular • completely circular • generally circular

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.